Sådan kan IoT hjælpe med at reducere energiomkostningerne

Sådan kan IoT hjælpe med at reducere energiomkostningerne

Vi lever i en tid, hvor verden har fået øjnene op for de store globale, miljømæssige problemstillinger, som vi alle står overfor. Global opvarmning er på stort set alle landes dagsorden, og vi arbejder ihærdigt på især at nedbringe verdens energimæssige forbrug.

Energieffektivitet og øget bæredygtig energi er hjørnestenene i kampen for at nedbringe CO2-udledningen i verden. I den forbindelse skabes der hele tiden nye ting, der kan bidrage til den positive udvikling, og en af dem er IoT.

Vi ser her på, hvordan forskellige IoT-enheder kan hjælpe verden med at reducere energiomkostninger i dagligdagen.

Større selvforsyning og bæredygtighed med vedvarende energikilder

En af de absolut væsentligste faktorer i kampen mod global opvarmning er bæredygtig energi.

Danmark kæmper en brav kamp for at reducere sin CO2-udledning markant frem mod energimålene i 2030. Kernepunkterne i missionen er oprettelsen af yderligere havvindmøller og landvindmøller i de danske farvande og på den danske landjord. Men det handler i lige så høj grad også om solenergi.

Her får man som borger muligheden for at lave langt flere proaktive tiltag på egen hånd. Og især ved hjælp af IoT. IoT-baserede solcelleanlæg til private hjem bliver mere og mere populært herhjemme.

I takt med at solcelle-anlæggene bliver stadig mere optimerede og intelligente, kan de nu i højere grad integreres bedre i hele husstandens smart home-system. Dermed får IoT en afgørende betydning i styringen af solenergi-produktion og solenergi-distribution i hjemmet.

Alt sammen til gavn for husstandens økonomi, som vil opleve radikale besparelser grundet øget selvforsyning, men især også til gavn for klimaet. Jo mere af naturens energi vi selv producerer og benytter, desto mindre vil vi bruge af den ofte CO2-tunge strøm fra elnettet.

Intelligent styring uden om spidsbelastede og dyre strømperioder

Intelligent styring uden om spidsbelastede og dyre strømperioder

Et andet vigtigt sted, hvor IoT er ved at få en større rolle, er i energistyring. Det danske elnet er, ligesom mange andre elnet rundt om i verden, spidsbelastet på bestemte tidspunkter i løbet af døgnet.

I perioden mellem 17.00 og 20.00 er der ekstra tryk på elnettet af den simple årsag, at folk her vender hjem efter arbejde og skole. Børnene er færdige med skolen, de voksne er færdige på jobbet, og nu samles alle i hjemmet til en serie af aktiviteter, som kræver maksimal effekt fra elnettet.

Der skal tilberedes mad, hvilket betyder, at der skal gang i ovne, komfurer, blendere, brødristere, emhætter mv. Og der er gang i tablets, telefoner, computere og fladskærme, mens de mindste venter på, at maden bliver klar.

IoT spiller i den forbindelse også en større rolle i bestræbelserne på at sænke CO2en. For her kommer energistyring ind i billedet. IoT kan på intelligent vis sørge for at visse strømslugende aktiviteter ledes uden om netop dette spidsbelastede og dyre tidspunkt på dagen.

Der er naturligvis ting, som IoT ikke kan ændre på, eftersom folk jo skal lave mad i denne periode på dagen. Men det til trods vil IoT-baseret energistyring stadig kunne sørge for at sætte din opvaskemaskine over på et andet og mere økonomisk og bæredygtigt tidspunkt end lige mellem 17.00 og 20.00.

På samme måde kan IoT-styring også sørge for at igangsætte vaskemaskine og tørretumbler på mere økonomisk fordelagtige tidspunkter. Eksempelvis på strategiske tidspunkter i løbet af natten, hvor elnettet er mindst belastet og elpriserne er lavest.

IoT-baseret hjemmeopvarmning for øget bæredygtighed og besparelse

Bygninger står for cirka 30% af al CO2-udledning i Danmark. Det omfatter naturligvis både den CO2, der er blevet udledt ved konstruktionen af dem, men også og især den energi, der bruges på at opvarme boligerne året rundt.

Hvor man tidligere manuelt skulle styre sin opvarmning i hjemmet, er også dette aspekt i stigende grad blevet automatiseret. Har man elektrisk hjemmeopvarmning i form af varmepumpe i sit hjem, kan denne også kobles på IoT-baseret styring, hvorved man kan opnå maksimal besparelse og maksimal udnyttelse af grøn energi.

IoT-styringen sørger for at starte og stoppe opvarmning på de rette tidspunkter for at få mest muligt ud af opvarmningen og for at undgå unødigt spil, som koster i privatøkonomien og på klimakontoen.

Øget IoT-baserede hjemmesystemer kræver øget sikkerhed

IoT-baserede hjemmeenergi-systemer og andre IoT-enheder i dit smart home er utvivlsomt en gavnlig ting for din hjemmeøkonomi såvel som for klimaet. Men den store elektrificering og digitalisering af samfundet og de danske husstande kommer også med en pris.

Hjemmets mange enheder opererer i stigende grad på et samlet netværk, som kan være genstand for hacking eller anden cyberkriminel aktivitet. Det er derfor en rigtig god idé at sikre sit hjemmenetværk.

En ting er at værne om sit netværk og sine IoT-baserede enheder ved at udvise forsigtighed og opmærksomhed, noget andet er skabe en decideret teknisk løsning, som kan øge sikkerheden. En sådan løsning kan skabes via en VPN-forbindelse.

Man kan eventuelt få en VPN 30 day trial og mærke forskellen selv. En VPN krypterer dataene på dit netværk og skaber dermed et ekstra online bolværk mod hackere og andre cyberkriminelles forsøg på eventuelt at hacke sig igennem til dit system via dine IoT-enheder.

Scroll to Top