Vurdér de bedste shopping sider på nettet

Vurdér de bedste shopping sider på nettet

I dag er e-handel boomet helt vildt, og mange vælger at klikke sig til nye produkter eller tøj på nettet i stedet for at gå i fysiske butikker. Ikke så overraskende, da det ofte kan spare en del tid at bestille hjemmefra. Ved man på forhånd, hvilken model eller hvilket udtryk man går efter, så er det ofte rigtig nemt at finde det online. En af ulemperne er dog, at man ikke kan se forhandleren i øjnene. I en butik er der en form for tillid, som godt kan glippe lidt, når man blot bestiller via en hjemmeside.

Hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser i form af problemer med levering eller betaling, så gør dig selv en tjeneste. Vælg dine forhandlere på nettet med omhu. Heldigvis er der et par hurtige tips her til, hvordan du kan vurdere de bedste shopping sider på nettet.

Anmeldelser fra andre brugere

Der er ikke noget så pålideligt som andre brugeres mening. Den kommer ofte fra hjertet og helt uden omsvøb. Markedet er blevet mere frit, efter at forbrugeranmeldelserne kom ind i billedet for nogle år tilbage. Nu skal virksomhederne leve op til god kundeservice og fejlfri produkter, ellers så resulterer det i dårlig omtale online. Som forbruger bør du drage fordel af det! Det gør du ved at læse anmeldelser på troværdige anmeldersider såsom Trustpilot.com. Trustpilot har et omfattende udvalg af kategorier, hvor du kan læse om andre menneskers oplevelse. Her finder du hurtigt ud af, om en klinik giver gode behandlinger, om en flyforhandler er pålidelig eller om en hvidevarebutik leverer hurtigt og effektivt.

Hav dog i mente at, forbrugeranmeldelser kan være et tveægget svær nogle gange. De bruges også til at få afløb for nogle brugere, som måske smider én stjerne og masser af skældud afsted, fordi de har haft en ekstra dårlig oplevelse. Hvis en virksomhed har gode anmeldelser over det meste af linjen, så vej de få dårlige anmeldelser op imod helhedsindtrykket.

Brug e-mærket til sikker shopping

Desværre findes der i dag det, der hedder IT-kriminelle. Det er folk, som åbner en falsk forretning online – formentligt med stærke tilbud – for at stjæle dine penge. For at undgå en så dårlig oplevelse, kan du rådføre dig med e-mærket, når du shopper online.

E-mærket er et online redskab til at vurdere sikkerheden af online forhandlere. Du kan downloade det til din Google Chrome browser.

Når du besøger forskellige forhandlere, popper et rødt advarselstegn op, hvis E-mærket vurderer, at der er tale om fusk. Omvendt viser et blåt pejlemærke med en ”thumbs up”, at der er tale om en pålidelig butik. En nem og enkel måde at komme uden om de værste svindlere på!

Kig efter miljøomtanke

Danskerne er rigtig klimabevidste og ønsker en mere grøn dagsorden. Er du også en af dem, så kan du hurtigt undersøge, om netbutikker skildrer med miljømæssig omtanke. Det kan stå på deres ”om” side eller fremgå i deres produktbeskrivelser, hvis de fører meget økologisk, sparer på plastik, køber lokalt eller noget helt fjerde. Går du op i miljøet, kan du som forbruger godt forvente, at der er taget stilling fra forhandlerens side. Vær opmærksom på, om der skiltet farlige kemikalier på sider, som eksempelvis sælger børnelegetøj. Det skal der nemlig ifølge EU-krav, men få danske netbutikker lever op til det ifølge Miljøstyrelsen. Korrekt mærkning er med til at indikere, om en forhandler er troværdig eller ej.

Vær ikke bange for at gribe telefonen!

Selvom vi lever i en virtuel verden, så husk at der altid er mennesker i den anden ende af en netbutik. Skulle du være i tvivl om forhandlingsvilkår eller har spørgsmål til produkter og miljø – så overvej et godt gammeldags opkald. Det er ofte det nemmeste, og det kan være meget rart at møde sælgeren i den anden ende. Især hvis man planlægger at shoppe meget der.

Scroll to Top